วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

จีราพร

ประวัติส่วนตัว


 ชื่อ  จีราพร  สกุล  มูลชัย

ชื่อเล่น  ผึ้ง      อายุ  17

        เกิดวันที่ 17  มกราคม  1996

                คติประจำใจ   ฝันให้ไกล  ไปให้ถึง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น